ALMA-priset och läsfrämjande organisationer

ALMA-priset är världens största barn-och ungdomsbokpris. Det står för Astrid Lindgren Memorial Award och på svenska heter det Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne. ALMA-prisets vinstsumma ligger på fem miljoner svenska kronor. ALMA-priset instiftades någon månad efter att Astrid Lindgren gått bort. Det var den dåvarande kulturministern Marita Ulvskog som kungjorde att Astrid Lindgren Memorial Award instiftats. Priset kan ges till författare, illustratörer och läsfrämjande organisationer som har sitt fokus på barn och ungdomar.

Det ligger mycket arbete och en stor kostnad bakom ALMA-priset. År 2008 låg den totala kostnaden på 10 miljoner svenska kronor, där den ena hälften var prissumman och den andra hälften var kostnaderna för allt det administrativa arbetet kring ALMA-priset. Den totala kostnaden för ALMA-priset nu, år 2020, ligger på ungefär 12 miljoner svenska kronor om året. Kostnaden för ALMA-priset har alltid finansierats av skattepengar.

Juryn består av 12 ledamöter varav en ledamot företräder Astrid Lindgrens släkt. De andra jurymedlemmarna är bland annat litteraturforskare, illustratörer och författare. För att få en stor spridning på de nominerade skickar juryn inbjudningar till organisationer i hela världen som har bra koll på författare och läsfrämjande verksamheter i sina respektive land och regioner.

I januari varje år sänds en inbjudan till alla som har rätt att nominera. Dessa förslag ska vara inskickade senast den 15 maj. Mellan maj och augusti går juryn noggrant igenom alla förslag och i oktober publiceras de nominerade på ALMA-prisets hemsida. Mellan oktober och februari ägnar sig juryn åt att läsa och diskutera alla som är nominerade. Juryns sista möte är alltid i slutet av mars och mötet följs av en pressträff där vinnaren tillkännages och en jurymedlem ringer upp vinnaren. Tillkännagivandet brukar ges på barnboksmässan i Bologna – som för övrigt är världens största barnboksmässa – men år 2020 var det inte möjligt. Detta eftersom bokmässan ställdes in på grund av Corona-pandemin. Istället skedde tillkännagivandet i Astrid Lindgrens hem på Dalagatan i Stockholm, vilket också sändes live på ALMA-prisets hemsida. Prisutdelningen sker vanligtvis i slutet av maj, och för vinnaren brukar det ordnas olika aktiviteter, däribland att besöka Astrid Lindgrens värld och Astrid Lindgrens barndomshem Näs i Vimmerby. Själva prisutdelningen sker alltid i Stockholm. Hur det blir i år, 2020, är ännu inte helt klart.

Av de arton gånger som priset har fått en vinnare har tre varit läsfrämjande organisationer. Den första organisationen som fick det var Banco del Libro år 2007. Banco del Libro har sin hemvist i Caracas i Venezuela. Organisationen grundades 1958 med syfte att förbättra lokalbefolkningens möjligheter till utbildning genom att ge skolbarn möjlighet att byta ut sina skolböcker. Det är därför organisationen heter som den gör; Banco del Libro betyder Bokbanken.

Två år senare fick Tamerinstitutet ALMA-priset. Organisationen inrättades 1989 och dess syfte är att ge barn och ungdomar i Gaza och på Västbanken tillgång till böcker.

2015 gick ALMA-priset till PRAESA, Project for Study of Alternative Education in South Africa. PRAESA har sitt säte i Kapstaden och syftet är att ge barn och ungdomar möjlighet till att läsa böcker av hög litterär kvalitet.