Om förlaget

 

 

 

Om Duo Dito Förlag

Om oss

Duo Dito Förlag startade i januari 2010 och drivs av Helena och Peter Dahlstrand. Vi inriktar oss på att ge ut starka, personliga berättelser om livserfarenheter, gärna med någon form av samhällskritik, etik- och/eller andra existentiella livsfrågor. Och böcker som kan inspirera till att se livet från ett lite annat perspektiv.

 

Målgrupp

Vår huvudsakliga målgrupp är yrkesfolk inom skola, social omsorg, vård, högre utbildningar, intresseorganisationer men även privatpersoner som har ett specialintresse av de ämnen som våra böcker tar upp. Våra böcker finns tillgängliga via alla Internetbokhandlar och på vissa bokhandlar med specialinriktning som passar böckernas ämnesområden. För varje bok och författare finns en individuell plan. Böckerna säljs förstås även i samband med föreläsningar och andra event.

 

Duo Dito Förlag - En del av Duo Dito Handelsbolag