Skicka manus

Vi har manusstopp!

 

Vi tar inte emot manus för bedömning då förlagets verksamhet är vilande och vi inte har några planer på att ge ut nya böcker i det närmaste. Orsaken är att vi i nuläget ägnar all vår tid till andra projekt. Vi kan därför inte heller besvara förfrågningar eller ge respons på alla de manusförslag som trots detta skickas till oss. Vi önskar alla lycka till på något annat förlag!

 

Följande regler gäller för insändning av manus:

1. Vi ger endast ut böcker som baserar sig på personliga erfarenheter och som lämpar sig för diskussion och/eller kan fungera som inspiration. Vi ger med andra ord INTE ut vanliga skönlitterära fiktionsberättelser, barnböcker eller rena poesiböcker.

2. Vi tar endast emot färdiga manus i digital form. Helst i Word (för att kunna kommentera direkt i texten) men pdf är också okey. Vi vill att du skickar in hela ditt manus tillsammans med en presentation av dig själv. Vi har inte möjlighet att uttala oss om manus som fortfarande är i idéstadiet. När du skrivit färdigt är du varmt välkommen!

3. Vi läser och tar ställning till inskickade manus två gånger/år, under juli-augusti samt december-januari. Du får gärna skicka in ditt manus när som helst under året men p.g.a. vår övriga verksamhet så kommer du inte att få svar på ditt manusförslag förrän i september respektive i februari.

4. Vi vill inledningsvis ha kontakt via mail. Att våra författare klarar av att använda sig av mail och Internet är en förutsättning för vårt eventuella framtida samarbete!

5. Vi förutsätter att alla våra framtida författare brinner för sina ämnen, har en stor kunskap inom området och är beredda själva jobba aktivt med marknadsföring och vill prata om sina böcker på föreläsningar och i andra sammanhang.

Utgivningsavtal

Duo Dito Förlag och författaren skriver ett avtal som baserar sig på 50/50-principen. Detta innebär att när alla startkostnader för boken (tryck, layout, korrekturläsning etc.) är betalade så delar förlaget och författaren på avkastningen.

Böckerna

För att kunna ge ut ett flertal viktiga böcker som behandlar relativt smala ämnesområden så använder vi oss för närvarande av en form av Print on Demand för förlag. Detta innebär att vi inte har något stort boklager utan att böckerna trycks efter behov. Det innebär också att vi för närvarande endast kan ge ut böcker med mjukt, mattlamminerat omslag och limbunden inlaga. Alltså böcker med mjuka pärmar men som håller en betydligt högre kvalitet än "vanliga" pocketböcker.

Samarbete

Vi är (och tänker förbli) ett litet förlag som har nära kontakt med våra författare och deras berättelser. Våra författare är inte bara textproducenter utan våra medarbetare och kollegor. Med stöd från oss på förlaget arbetar de självständigt med att sprida sina böcker och budskap i olika sammanhang. Även om vi ibland lejer in vissa förlagstjänster vill vi personligen vara delaktiga i varje utgivning. Därför kommer vi även fortsättningsvis att ge ut ett begränsat antal böcker/år.

Utgivningsprocessen

Även när det gäller processen att göra manus färdligt för utgivning så har vi ett nära samarbete författare/förlag. Tillsammans med författaren lägger vi upp en plan för hur det hela ska gå till och när boken kan vara redo för release. En redaktör ger förslag på bearbetningar och författaren är även delaktig i beslut angående layout- och sättning av boken. Eftersom vi har en begränsad utgivning är vår framförhållning lång. Vi planerar att släppa böcker två gånger/år: på hösten och våren. Det innebär att om ditt manus blir antaget så kan du räkna med att det tar mellan 6-18 månader innan boken blir utgiven, beroende på hur mycket bearbetning som behövs, hur övriga utgivningar är planerade och hur det är möjligt att pussla ihop tid för författaren och redaktör.

Låter detta som något för dig är du välkommen att skicka ditt manus till: forlag@duodito.se

OBS! Vi har tyvärr inte möjlighet att ge några detaljerade utlåtanden på manus som vi inte anser vara rätt i vår utgivning för närvarande. Vi har inte heller möjlighet att jobba med manus som fortfarande är i idéstadiet. Har du en bra historia som behöver bearbetas är du välkommen att be om rekommendationer på duktiga lektörer/författarcoacher. Och vi har inte möjlighet att lägga tid på att diskutera ditt manus eller din manusidé i telefonen. Så vänligen RING INTE OSS OM DITT MANUS - Skicka ett mail så kontaktar vi dig!